Wednesday, March 21, 2012

Interview with a blogger

Photobucket
Jeg har i forbindelse med min portfolio valgt at lave en lille artikel til et fiktivt kvindemagasin. Jeg arbejder til dagligt ikke med opsætning af tekst og billeder, så derfor har jeg lavet denne fiktive opgave. Jeg har interviewede den søde Isabella til min artikel og lånt nogle af hendes billeder. I kan se det endelige resultat her, samt læse interviewet.

For my portfolio I have made an article for a fictive magazine with an interview of a fellow blogger. It's all in Danish, but you can still see my design and layout. Check it out right here.


No comments: